Kvalitet

Ordet kvalitet er efterhånden blevet et modeord. I annoncer, dagblade, tidsskrifter m.m. bruges ordet kvalitet ofte kritikløst - ja nogen gange direkte misvisende.

ALLERØD INDUSTRILAKERING har en klar opfattelse af, hvad kvalitet er:

Kvalitet er graden af opfyldelse af kundernes krav!

Kvalitet er altså et relativt begreb! Udgangspunktet for vores kvalitetsvurdering og kvalitetssikring, er således Deres krav til den lakerede overflades egenskaber.

Jo mere præcise specifikationer/krav De leverer - jo større er vore muligheder for at levere den rigtige kvalitet!

Med hensyn til specifikation af kravene til en pulverlakering kan man opdele en pulverlakfilms egenskaber i 3 typer:

  1. Visuelle egenskaber (udseende)
  2. Fysiske egenskaber
  3. Kemiske egenskabe

Det er vigtigt for Os, at De har overvejet og kan specificere kravene til alle 3 typer egenskaber.